dataocean.pro@gmail.com

טסט 14.12

TIC.Centerהמרכז הישראלי לקריירה לקוח יקר, ברכות על הצטרפותך למשפחת המרכז הישראלי לקריירה ? בהמשך לעסקה הטלפונית שאושרה על ידך, מצ”ב פרטי העסקה ותנאי ההתקשרות לחתימתך בנוגע להכשרה בנדל”ן כמפורט להלן: הסכם התקשרות ללימודים במרכז הישראלי לקריירה מועד רישום:   {[!pcfsystemfield76]} מבצע הרישום: {[!ownerid_firstname]} פרטים אישיים- שם התלמיד :  {[!accountname]}   טלפון נייד: {[!telephone1]}  עיר:  {[!billingcity]}    רחוב : {[!billingstreet]}ת.ז: {[!idnumber]}  …

טסט 14.12 לקריאה »